{"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/i85jof1ek/up/6526543807077_1920.png","height":60}
 • HOME
 • Giới thiệu về trường
 • Hoạt động giáo dục
 • Thông tin trường học
 • {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/i85jof1ek/up/6526543807077_1920.png","height":45}
 • 학교소개
 • 교육활동
 • 입학안내
 • 알림방
 • 학생마당
 • 학교홍보
 • We Are

  KOREA GLOBAL SCHOOL

   

  Tiếng Vang“ tạo ra  đồng cảm, đồng cảm tạo ra  phản ứng, phản ứng tạo ra thay đổiSư thay đổi là sức mạnh để biến đổi thế giới và là nguồn dinh dưỡng cho mai sau. Thay đổi là sức mạnh để biến đổi thế giới và nuôi dưỡng cho mai sau

  Tiếng Vang“ là phương pháp giao tiếp giữa học sinh giáo viên phụ huynh học sinh và xã hội để động viên, bao bọc, che chở lẫn nhau.

  Our Story

  KOREA GLOBAL SCHOOL STORY

  Với mục tiêu giáo dục "Đào tạo nhân tài toàn cầu toàn diện về thể chất, có năng lực và nhân cách đúng đắn", chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến một môi trường giáo dục hạnh phúc mà ở đó tất cả các gia đình ở KGS đều hài lòng với mục tiêu học tập vui vẻ và nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng của học sinh.

  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Roboto"],"custom":["Noto Sans KR","LSS"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  간편하게 만드는 무료 홈페이지 큐샵
  시작하기